GDO’LU PİRİNÇ RAPORUNUN GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA İTÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA İSTİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

gdo-elma-dil1İTÜ Rektörlüğü 09.05.2013 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusu ile T.C. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 04/04/2013 tarihli ve 2013/11021 sayılı yazısıyla İTÜ Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden (MOBGAM) istenilen analiz sonuçlarının “teknik” olarak geçersiz olduğu ve sorumlu personel hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturma sonuçlanana kadar  görevinden açığa alındığı bilgisini paylaşmıştır.

Yapılan duyuruda, Rektörlük tarafından kurulan komisyonun süreçte usul ve deneysel kurgu hataları saptadığı ve bu nedenle raporun “teknik” olarak geçersiz olduğu açıklanmıştır. Rektörlük açıklamasında, verilen raporlarda uygulanan deneysel yöntemlerin,  pirinçlerde saptanan GDO’nun kontaminasyondan kaynaklandığı riskini değerlendirecek kurguda oluşturulmadığının anlaşıldığı belirtilmiştir.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren ve kamuoyunda büyük tartışma bu konuda İTÜ Rektörlüğünden aşağıdaki sorularımızın yanıtlarını bilimsel dayanakları ile birlikte İTÜ ve Türkiye kamuoyu ile paylaşmasını istiyoruz:

1) Kaynağından bağımsız olarak, analizi yapılan pirinçlerde GDO’ya rastlanmış mıdır?

2) Savcılıktan İTÜ’ye ulaşan tüm talep yazılarını kamuoyu ile paylaşır mısınız? Bu yazılarda GDO kaynağıyla ilgili bir talep bulunmakta mıdır?

3)  Rektörlük tarafından kurulan komisyonun kimlerden oluştuğu ve bu seçimin hangi kriterler ve yetkinlikler dikkate alınarak yapıldığını açıklar mısınız?

4)  Analizin usul ve kurgusu, analiz raporunun ön yazısında belirtildiği gibi “ISO 21569: 1-69 (2005)” ve “EU Reference Laboratory of GM Food and Feed” in önerdiği referans yöntemlerine uygun mudur? Değilse kullanılan yöntemin ayrıntılarını ve komisyonca tespit edilen kurgusal hataları kamuoyuyla paylaşır mısınız? Söz konusu referans yöntemlerin uluslararası düzeyde kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayanılarak geliştirildiği ve GDO tayini yapan çok sayıda akredite laboratuvarda kullanıldığı bilinmektedir. Eğer analizler bu referans yöntemlere uygun olarak gerçekleştirildiyse, komisyonun yöntemlerin bilimsel uygunluğuna ilişkin kaygılarının neler olduğunu ve hangi bilimsel verilere dayandığını açıklar mısınız?

5) Kurulan komisyon analizleri MOBGAM’ın deneysel tasarımıyla veya “daha doğru bir usul ve kurguyla” tekrarlamış mıdır? Tekrarlamışsa deneyde izlenen yöntemin ayrıntılarını ve elde edilen sonuçları paylaşır mısınız? Tekrarlamadıysa mevcut analiz sonuçlarının yanlış olduğuna veya  ilişkin elinizde nasıl bir veri olduğunu açıklar mısınız?

6) İTÜ’de yapılan tüm analiz ve deney kurguları aynı hassasiyetle takip ediliyor mu?

7) İTÜ’de yapılan tüm analizlerde sonuçların hatalı çıkması durumunda kamuoyu ile paylaşılmakta mıdır?

8) Olası bir usul ve deneysel kurgu hatasının sonucu ilgili personele soruşturma açıp, o kişiyi görevinden açığa almak mıdır?

9) Bu şartlar altında bundan sonra İTÜ’de öğretim üyesi ve yardımcılarının özgür bir şekilde araştırma, analiz, deney, tez yapmaları nasıl sağlanacaktır?

10) Rektörlük tarafından yapılan açıklamanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından yapılan “onlar da bugün, yarın açıklamasını yapacaklar” beyanından sonra gelmesi bir tesadüf müdür?

İTÜ Rektörlüğü’nün siyaseten etki altında kalınarak verildiği izlenimi yaratan raporu geri çekme kararının gerekçelerini tüm detaylarıyla ve bilimsel bir yanıt ile kamuoyuna açıklanmasını talep ediyor, bu konuda haksız yere zan altında bırakıldığından kuşkulandığımız öğretim üyesi arkadaşımızın yanında yer aldığımızı ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, toplum, doğa ve insana yararına, özgür ve demokratik koşullarda, iş güvencesine sahip bilim insanları tarafından bilim yapılmasını ve toplum ile paylaşılmasını savunmayı sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.

 

EĞİTİM SEN İSTANBUL 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

368 views

Share

Comments are closed.